loading

KONUŞMA BOZUKLUĞU

KONUŞMA BOZUKLUĞU

KONUŞMA BOZUKLUĞU

Dilin sesli sembolleri, artikülasyon, ses ve işitme dil, dudaklar, çene, damak ve çevresel sinirlerin zayıf yada fonksiyonları yerine getirememesi rol oynar.

Konuşma bozuklukları geniş bir alanı kapsar. Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması, konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması sesin bozuk ve rahatsız edici ritmde ve vurgulamada bozukluk dil yönünden kelime dağarcığı ve gramer yetersizliklerin olması, konuşma bozuklukları olarak adlandırılır.

İletişim hayatımızın her alanında, sosyal ilişkiler, iş ilişkileri konuşma bozukluğu yaşayan bireylerde sosyal ortamlarda kendini ifade edememe durumu kaygı ve üzüntüye yol açar konuşma bozukluğu ikili ilişkilerde de sorunların ortaya çıkmasına neden olur.